• Thứ Sáu, 02/03/2012 11:52 (GMT+7)

  Có hay không "Hành chính phục vụ"?

  Vũ Nga
  Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) 2012 dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào trung tuần tháng 7/2012, hướng tới đánh giá các dự án CPĐT tại Việt Nam, bàn về "Mô hình hiệu quả" và "Hành chính phục vụ"...

  Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, cùng với các Quyết định quan trọng như QĐ1605, QĐ 1755, CNTT đang ngày càng được quan tâm đầu tư để nâng cao năng suất lao động, trở thành hạ tầng thiết yếu của mọi ngành, mọi lĩnh vực. Để Việt Nam thành nước mạnh về CNTT thì ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước (CQNN) phải ở mức cao, ứng dụng trong doanh nghiệp, người dân phải rộng.

  Trong Hội thảo quốc gia về CPĐT 2012 dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào trung tuần tháng 7/2012, chủ đề “Mô hình hiệu quả” sẽ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng CPĐT của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời đưa ra những chính sách, bài học cụ thể nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT và phát triển CPĐT toàn diện trong khối cơ quan nhà nước.

  Gần đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo về việc kiện toàn lại bộ máy chỉ đạo quốc gia về CNTT theo mô hình Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT trong đó Thủ tướng là Chủ tịch Ủy ban.

  Theo ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc IDG Việt Nam và Đông Dương, xu hướng chung của các nước trong khu vực đều muốn đẩy mạnh triển khai CPĐT, theo đó, người đứng đầu quốc gia cũng đồng thời là người giữ vai trò cao nhất trong các tổ chức chỉ đạo triển khai CPĐT.

  Việc Thủ tướng Việt Nam sẽ giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về CNTT cũng không nằm ngoài xu hướng này. Một số quốc gia như Thái Lan, Campuchia, Thủ tướng cũng đồng thời là người đứng đầu ủy ban chỉ đạo về CNTT ở các nước này.

  Một chủ đề khác cũng sẽ được đề cập tại hội thảo là “Hành chính phục vụ” – một vấn đề đang được tranh luận khá nhiều trong thực tế triển khai CPĐT ở Việt Nam. Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, các dự án triển khai CPĐT ở Việt Nam đang đi theo chiều hướng tích cực là lấy người dân làm trung tâm.

  Ông Lê Thanh Tâm chia sẻ, trải qua 9 kỳ tổ chức hội thảo quốc gia về CNTT, hội thảo đã góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng và thực hiện CPĐT tại Việt Nam. Định hướng thời gian tới, hội thảo sẽ bám sát hơn nữa nhu cầu thực tiễn và thực trạng triển khai CPĐT – cải cách hành chính của Việt Nam.

   Trong khuôn khổ hội thảo sẽ diễn ra Lễ trao Giải thưởng lãnh đạo CNTT tiêu biểu – CIO Award. Giải thưởng năm nay sẽ mở rộng thêm 2 lĩnh vực là nông lâm ngư nghiệp và y tế - giáo dục ở khối doanh nghiệp; ngoài ra còn có hệ thống giải thưởng cho khối cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội. Giải thưởng CIO nhằm đề cao những cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai thành công những chương trình/dự án CNTT mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị.