• Thứ Tư, 14/03/2012 20:20 (GMT+7)

  Phải đấu giá để sử dụng tần số vô tuyến điện

  Hải Hà
  Để được sử dụng, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, doanh nghiệp phải tham gia đấu giá, đây là quy định mới của Thủ tướng Chính phủ.

  Hình minh họa
  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 16/2012/QĐ-TTg ngày 8/3/2012 quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Theo đó, để được sử dụng tần số vô tuyến điện, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, doanh nghiệp phải tham gia đấu giá.

  Doanh nghiệp trúng đấu giá được phân bổ một khối băng tần, một hoặc một số kênh tần số theo quy định tại hồ sơ mời đấu giá.

  Giá khởi điểm của khối băng tần, kênh tần số được đấu giá phải tuân thủ ba nguyên tắc: Thứ nhất, căn cứ vào giá trị sử dụng của khối băng tần, kênh tần số ở thời điểm đấu giá, phí sử dụng tần số vô tuyến điện phải nộp theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí; Thứ hai, tham khảo giá bán thực tế của khối băng tần, kênh tần số cùng loại hoặc tương đương đã được đấu giá tại Việt Nam và tại các nước có nên kinh tế phát triển tương đồng như Việt nam;Thứ ba, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về xác định giá khởi điểm của khối băng tần, kênh tần số.

  Doanh nghiệp trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trúng đấu giá vào tài khoản do Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày Bộ công bố kết quả đấu giá. Doanh nghiệp trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá theo quy định bị hủy bỏ kết quả trúng đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt trước.

  Số tiền 50% còn lại doanh nghiệp phải nộp 25% số tiền trúng đấu giá  sẽ đóng trong thời hạn 18 tháng đầu, kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. 25% số tiền trúng đấu giá còn lại  sẽ đóng trong thời hạn từ 19 đến 36 tháng kể từ ngày Bộ công bố kết quả đấu giá vào tài khoản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  Khi đã trúng đấu giá, doanh nghiệp được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được phép chuyển nhượng quyền sử dụng băng tần, kênh tần số vô tuyến điện cho doanh nghiệp khác trong thời gian ít nhất ba năm kể từ ngày được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.