Đây là sản phẩm lý tưởng để người dùng gia đình thực hiện các cuộc gọi quốc tế chi phí thấp trên nền dịch vụ Skype ngay từ chiếc điện thoại để bàn truyền thống.

" /> Đây là sản phẩm lý tưởng để người dùng gia đình thực hiện các cuộc gọi quốc tế chi phí thấp trên nền dịch vụ Skype ngay từ chiếc điện thoại để bàn truyền thống.

"/> Đây là sản phẩm lý tưởng để người dùng gia đình thực hiện các cuộc gọi quốc tế chi phí thấp trên nền dịch vụ Skype ngay từ chiếc điện thoại để bàn truyền thống.

" />