Cyberoam CR15i hỗ trợ băng thông Internet tối đa 15Mbps (khi bật tất cả tính năng bảo mật), cung cấp 3 cổng RJ45 (có thể tùy chọn làm cổng LAN, WAN hay DMZ).

" /> Cyberoam CR15i hỗ trợ băng thông Internet tối đa 15Mbps (khi bật tất cả tính năng bảo mật), cung cấp 3 cổng RJ45 (có thể tùy chọn làm cổng LAN, WAN hay DMZ).

"/> Cyberoam CR15i hỗ trợ băng thông Internet tối đa 15Mbps (khi bật tất cả tính năng bảo mật), cung cấp 3 cổng RJ45 (có thể tùy chọn làm cổng LAN, WAN hay DMZ).

" />