Với công suất danh định 400w, bộ nguồn này thích hợp cho cấu hình phần cứng đáp ứng yêu cầu học tập, làm việc và giải trí." /> Với công suất danh định 400w, bộ nguồn này thích hợp cho cấu hình phần cứng đáp ứng yêu cầu học tập, làm việc và giải trí."/> Với công suất danh định 400w, bộ nguồn này thích hợp cho cấu hình phần cứng đáp ứng yêu cầu học tập, làm việc và giải trí." />