Balance King 4500 có công suất danh định 450w, thiết kế hướng đến người dùng phổ thông cần trang bị phần cứng đáp ứng nhu cầu cầu học tập, làm việc cũng như giải trí.

" /> Balance King 4500 có công suất danh định 450w, thiết kế hướng đến người dùng phổ thông cần trang bị phần cứng đáp ứng nhu cầu cầu học tập, làm việc cũng như giải trí.

"/> Balance King 4500 có công suất danh định 450w, thiết kế hướng đến người dùng phổ thông cần trang bị phần cứng đáp ứng nhu cầu cầu học tập, làm việc cũng như giải trí.

" />