Hyper TX3 sử dụng công nghệ heatpipe, cấu trúc dạng tháp, thiết kế gọn gàng, quạt hoạt động êm, tương thích với các socket BXL mới của AMD và Intel.

" /> Hyper TX3 sử dụng công nghệ heatpipe, cấu trúc dạng tháp, thiết kế gọn gàng, quạt hoạt động êm, tương thích với các socket BXL mới của AMD và Intel.

"/> Hyper TX3 sử dụng công nghệ heatpipe, cấu trúc dạng tháp, thiết kế gọn gàng, quạt hoạt động êm, tương thích với các socket BXL mới của AMD và Intel.

" />