Thermaltake T500 sử dụng công nghệ tản nhiệt chủ động, kiểu dáng thể thao cùng tông đen mạnh mẽ, thích hợp cho các dòng MTXT có kích thước màn hình từ 12" đến 15".

" />

Thermaltake T500 sử dụng công nghệ tản nhiệt chủ động, kiểu dáng thể thao cùng tông đen mạnh mẽ, thích hợp cho các dòng MTXT có kích thước màn hình từ 12" đến 15".

"/>

Thermaltake T500 sử dụng công nghệ tản nhiệt chủ động, kiểu dáng thể thao cùng tông đen mạnh mẽ, thích hợp cho các dòng MTXT có kích thước màn hình từ 12" đến 15".

" />