Spedo VI90001N2Z thuộc dòng full tower. Thiết kế tinh xảo, kết cấu chắc chắn, tính thẩm mỹ cao, thích hợp cho việc lên một cấu hình chuyên game, đồ họa hoặc thiết kế.

" /> Spedo VI90001N2Z thuộc dòng full tower. Thiết kế tinh xảo, kết cấu chắc chắn, tính thẩm mỹ cao, thích hợp cho việc lên một cấu hình chuyên game, đồ họa hoặc thiết kế.

"/> Spedo VI90001N2Z thuộc dòng full tower. Thiết kế tinh xảo, kết cấu chắc chắn, tính thẩm mỹ cao, thích hợp cho việc lên một cấu hình chuyên game, đồ họa hoặc thiết kế.

" />