Element S VK60001N2Z thuộc dòng mid-tower. Thiết kế thanh thoát, mạnh mẽ, thích hợp cho cấu hình chuyên game, đồ họa hoặc thiết kế.

" /> Element S VK60001N2Z thuộc dòng mid-tower. Thiết kế thanh thoát, mạnh mẽ, thích hợp cho cấu hình chuyên game, đồ họa hoặc thiết kế.

"/> Element S VK60001N2Z thuộc dòng mid-tower. Thiết kế thanh thoát, mạnh mẽ, thích hợp cho cấu hình chuyên game, đồ họa hoặc thiết kế.

" />