chứng nhận 80Plus Standard và có 4 đường +12v, Toughpower 600w thích hợp cho cấu hình chuyên game, đồ họa hoặc thiết kế sử dụng đa card đồ họa.

" /> chứng nhận 80Plus Standard và có 4 đường +12v, Toughpower 600w thích hợp cho cấu hình chuyên game, đồ họa hoặc thiết kế sử dụng đa card đồ họa.

"/> chứng nhận 80Plus Standard và có 4 đường +12v, Toughpower 600w thích hợp cho cấu hình chuyên game, đồ họa hoặc thiết kế sử dụng đa card đồ họa.

" />