đạt chứng nhận 80Plus Standard và có 4 đường +12v, thích hợp cho cấu hình chuyên game, đồ họa, thiết kế sử dụng đa card đồ họa.

" /> đạt chứng nhận 80Plus Standard và có 4 đường +12v, thích hợp cho cấu hình chuyên game, đồ họa, thiết kế sử dụng đa card đồ họa.

"/> đạt chứng nhận 80Plus Standard và có 4 đường +12v, thích hợp cho cấu hình chuyên game, đồ họa, thiết kế sử dụng đa card đồ họa.

" />