BigTyp 14Pro sử dụng phương pháp tản nhiệt heatpipe và có đến 12 ống dẫn nhiệt cùng quạt làm mát kích thước lớn nhằm nâng cao hiệu năng tản nhiệt.

" /> BigTyp 14Pro sử dụng phương pháp tản nhiệt heatpipe và có đến 12 ống dẫn nhiệt cùng quạt làm mát kích thước lớn nhằm nâng cao hiệu năng tản nhiệt.

"/> BigTyp 14Pro sử dụng phương pháp tản nhiệt heatpipe và có đến 12 ống dẫn nhiệt cùng quạt làm mát kích thước lớn nhằm nâng cao hiệu năng tản nhiệt.

" />