Từng đoạt giải thưởng thiết kế Reddot Design Award Winner 2008, V1 tạo ấn tượng với các lá tản nhiệt làm bằng đồng sáng bóng cùng quạt làm mát kích thước lớn.

" /> Từng đoạt giải thưởng thiết kế Reddot Design Award Winner 2008, V1 tạo ấn tượng với các lá tản nhiệt làm bằng đồng sáng bóng cùng quạt làm mát kích thước lớn.

"/> Từng đoạt giải thưởng thiết kế Reddot Design Award Winner 2008, V1 tạo ấn tượng với các lá tản nhiệt làm bằng đồng sáng bóng cùng quạt làm mát kích thước lớn.

" />