DuOrb (CL-0464) có thiết kế khá lạ, ấn tượng người dùng với bộ đôi tản nhiệt bằng đồng sáng bóng cùng 2 quạt làm mát đối xứng qua bộ phận hấp thụ nhiệt.

" /> DuOrb (CL-0464) có thiết kế khá lạ, ấn tượng người dùng với bộ đôi tản nhiệt bằng đồng sáng bóng cùng 2 quạt làm mát đối xứng qua bộ phận hấp thụ nhiệt.

"/> DuOrb (CL-0464) có thiết kế khá lạ, ấn tượng người dùng với bộ đôi tản nhiệt bằng đồng sáng bóng cùng 2 quạt làm mát đối xứng qua bộ phận hấp thụ nhiệt.

" />