Không chỉ cung cấp khả năng kết nối internet qua mạng di động 3,5G (HSPDA/UMTS/W-CDMA), CNET CWR-935M còn còn hỗ trợ các dịch vụ kết nối internet qua cáp." /> Không chỉ cung cấp khả năng kết nối internet qua mạng di động 3,5G (HSPDA/UMTS/W-CDMA), CNET CWR-935M còn còn hỗ trợ các dịch vụ kết nối internet qua cáp."/> Không chỉ cung cấp khả năng kết nối internet qua mạng di động 3,5G (HSPDA/UMTS/W-CDMA), CNET CWR-935M còn còn hỗ trợ các dịch vụ kết nối internet qua cáp." />