Thiết kế đơn giản, sử dụng tông đen mạnh mẽ cùng các góc cạnh được bo tròn thêm phần “duyên dáng". Lexma LK6430 là lựa chọn thích hợp cho người dùng văn phòng." /> Thiết kế đơn giản, sử dụng tông đen mạnh mẽ cùng các góc cạnh được bo tròn thêm phần “duyên dáng". Lexma LK6430 là lựa chọn thích hợp cho người dùng văn phòng."/> Thiết kế đơn giản, sử dụng tông đen mạnh mẽ cùng các góc cạnh được bo tròn thêm phần “duyên dáng". Lexma LK6430 là lựa chọn thích hợp cho người dùng văn phòng." />