• Thứ Sáu, 28/01/2011 10:09 (GMT+7)

    Loa Logitech S315i

    Đồng Anh
    Logitech cho người dùng iPod/iPhone một chọn lựa mới khá hấp dẫn: S315i.

    Từ khóa: Đồng Anh, loa, Logitech