• Thứ Sáu, 15/04/2011 09:33 (GMT+7)

    Tai nghe Sennheiser RS-170

    Đồng Anh
    Là tai nghe cao cấp, RS-170 của Sennheiser mang đến cho người nghe 2 thứ khác bên cạnh chất lượng âm thanh, đó là tính dễ dùng và một phong cách nghe nhạc mới.