• Thứ Ba, 24/05/2011 12:34 (GMT+7)

    Card ghi hình Hauppauge Colossus

    Hauppauge Colossus là một trong số ít card ghi hình trên máy tính hỗ trợ ghi hình ở chất lượng HD (1080i), đương nhiên sản phẩm này không mấy thích hợp cho sử dụng gia đình mà dành cho người chuyên dựng phim, ghi hình hơn.