• Thứ Ba, 24/05/2011 12:35 (GMT+7)

    Đầu đa phương tiện A.C.Ryan PlayOn! HD 2 (ACR-PV73700)

    PlayOn! HD 2 là đầu đa phương tiện tiếp nối thế hệ PlayOn! HD phiên bản đầu tiên với một số cải tiến, trong đó đáng chú ý nhất là hỗ trợ USB 3.0.