• Thứ Ba, 27/03/2012 14:25 (GMT+7)

  Phần cứng bảo vệ phần mềm

  Quốc Dũng
  Thiết bị SecureMetric SecureDongle X giúp các nhà phát triển phần mềm an tâm bảo vệ tài sản trí tuệ của mình.

  SecureDongle X có vẻ ngoài tương tự bút lưu trữ USB, nhưng ẩn bên trong là khả năng bảo vệ hữu hiệu phần mềm chống lại các vi phạm bản quyền.

  Bản thân SecureDongle X là thiết bị tiêu chuẩn (hardware ID) vì vậy khi gắn SecureDongle X vào, máy tính nhận ra ngay thiết bị mà không cần cài đặt trình điều khiển (driver).  SecureDongle X có khả năng bảo vệ các tập tin thực thi chẳng hạn như .exe và các kiểu tập tin khác nhau. Nhà phát triển có thể thiết lập các tham số, các tùy chọn mã hóa thông qua bộ phần mềm phát triển (software development kit - SDK) kèm theo. Thời gian cài đặt phần mềm phát triển SDK này khá nhanh, chỉ khoảng vài phút. Với bộ SDK, các nhà phát triển phần mềm có thể tích hợp các chức năng bảo mật của SecureDongle X vào phần mềm ứng dụng cần bảo mật, ngăn chặn các vi phạm bản quyền.  Mỗi thiết bị SecureDongle X có định danh người dùng (User ID - UID) và phần cứng (Hardware ID – HID) duy nhất. Các nhà phát triển có thể thay đổi User ID. HID không thể thay đổi do thông số này được nhà sản xuất ghi vào chip chỉ ghi 1 lần (One Time Write Only). SecureDongle X trang bị bộ nhớ trong dung lượng 2560 bytes (chia thành 5 phần mỗi phần gồm 512 bytes) dùng cho việc mã hóa các thông số về bản quyền khác nhau. SecureDongle X sử dụng thuật toán mã hóa 2048 bit RSA để mã hóa các dữ liệu lưu trong bộ nhớ thiết bị, giúp tăng cường khả năng bảo mật.
   
  Tài liệu kèm theo bao gồm tài liệu hướng dẫn các nhà phát triển, các đoạn phim hướng dẫn cài đặt và thiết lập thông số, một số mã mẫu (example code), một số mẫu hàm ứng dụng API (Application Programming Interface) như ActiveX, Java, Delphi,…

  Bảo vệ bản quyền phần mềm dựa trên phần cứng sẽ giúp ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm bản quyền hơn so với việc bảo vệ dựa trên phần mềm. SecureDongle X là thiết bị hữu ích giúp các nhà phát triển bảo vệ tài sản trí tuệ.
   

  Từ khóa: Quốc Dũng