• Thứ Tư, 14/01/2004 09:35 (GMT+7)

  Đầu năm lắng nghe Sĩ Phu hiến kế

  Nếu được hỏi “Năm 2003 phải làm gì để CNTT Việt Nam phát triển?”, thì trả lời chẳng mấy khó khăn. Bề bộn lắm, nào là Chỉ Thị 58, nào là Quyết Định 95 về kế hoạch tổng thể phát triển CNTT nước ta đến 2005, nào là các chương trình nhân lực, chương trình CNpPM, chương trình 112, v.v... Rồi thì bao nhiêu vấn đề về pháp lý, về chính sách.
  Nhiều như thế thì chộp chỗ nào chẳng trúng cái gì đó!
  Tuy nhiên PC World VN đã hỏi trên 300 người làm các công việc khác nhau về CNTT chỉ một câu hỏi mà BBT rất lúng túng, chẳng biết trả lời ra sao. Chính vì không biết trả lời mà chúng tôi phải hỏi.

  Câu hỏi đó là:
  Theo Anh/Chị thì việc quan trọng hàng đầu (và phải khả thi) có tác động to lớn nhất đến phát triển CNTT nước ta trong năm 2003 là gì?
  Chúng tôi nhận được 105 bản trả lời. Các bản trả lời nêu ra 37 việc! Có lẽ 37 “kế sách” này rất đáng cho những nhà quản lý CNTT quốc gia tham khảo và suy nghĩ.
  Chúng tôi chỉ liệt kê 37 “kế” mà không bình luận.
  Thế Giới Vi Tính - PC World Vietnam vô cùng cảm ơn 105 Anh / Chị đã hiến kế cho CNTT Việt Nam.
  Hy vọng 37 kế sách này sẽ là tác động quan trọng nhất cho CNTT Việt Nam năm 2003.

  37 “kế sách” Nội Dung Ý Kiến
  1. Ban Chỉ Đạo Quốc Gia về CNTT hoạt độ̣ng và thực sự có hiệu quả.

  2.
  Giải quyết tốt vấn đề chất lượng song song vấn đề số lượng trong đào tạo nhân lực CNTT.

  3. Nhà nước nhanh chóng có chính sách để hình thành nền tảng công nghiệp thiết bị CNTT.

  4.  Tổ chức tốt chương trình 112.

  5. Công Viên Phần Mềm Quang Trung tăng trưởng gấp đôi hiện nay (thông tin tham khảo: tính đến cuối 2002 có 47 công ty phần mềm đang làm việc trong CVPM QT).

  6. Nhanh chóng và liên tục xây dựng, hoàn thiện các chính sách về phát triển CNTT, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển CNTT.

  7. Giải quyết nhanh, dứt điểm và thoả đáng về vấn đề chuẩn tiếng Việt theo Unicode và nhiều vấn đề chuẩn nói chung.

  8. Nâng cao trình độ CNTT cho cán bộ quản lý.

  9. Phát triển Internet hơn nữa, cải thiện rõ rệt về chất lượng và giá.

  10. Củng cố Bộ BCVT để thực sự làm được chức năng quản lý nhà nước về CNTT.

  11. Không để chồng chéo chức năng của BCĐ 58, Bộ BCVT, Ban Điều Hành 112, Bộ KHCN, v.v...

  12. Xây dựng các chính sách và thực thi về hỗ trợ  phát triển gia công, xuất khẩu phần mềm.

  13. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí CNTT trong phát triển đất nước.

  14. Đoàn kết trong cộng đồng, trao đổi thông tin để cùng phát triển.

  15. Sử dụng bộ máy Bộ BCVT, xóa bỏ các loại tổ chức không rõ ràng như BCĐ 58...

  16. Điều chỉnh kế hoạch tổng thể cho thích hợp, khả thi và kiên quyết tổ chức thực hiện kế hoạch đã được hiệu chỉnh.

  17. Tăng cường đầu tư tài chính cho các ứng dụng CNTT với các thủ tục giải ngân thuận lợi.

  18. Nghiêm túc giải quyết vấn đề bản quyền.

  19. Phát triển các công viên phần mềm ở khu vực Hà Nội và khu công nghệ cao Hoà Lạc.

  20. Phát triển thương mại điện tử.

  21. Phát triển tự động hoá.

  22. Hợp tác với Microsoft thành lập Ban Tham Vấn cho CNTT VN.

  23. Nhà Nước cần hỗ trợ cho các nơi không được coi là trọng điểm CNTT.

  24. Tổ chức tốt CNTT phục vụ Sea Games.

  25. Nghiên cứu các chuẩn khu vực về CNTT và tuân thủ chúng để đảm bảo khả năng hội nhập.

  26. Không để “chảy máu chất xám”.

  27. Thành lập vài trường đại học chỉ chuyên về CNTT.

  28. Đào tạo chuyên gia đầu đàn về CNTT.

  29. Dành ngân sách cho đào tạo ở nước ngoài các chuyên gia CNTT, đặc biệt là đội ngũ giáo viên.

  30. Thiết lập mạng trao đổi thông tin giữa các đại học, viện nghiên cứu và các cơ quan chính phủ trên hạ tầng Internet.

  31. Phát triển các hoạt động nghiên cứu KHCN về CNTT trong các viện, trường ĐH.

  32. Triển khai các hệ thống thông tin nội bộ (các Intranet).

  33. Xây dựng một số tên tuổi lớn về các công ty phần mềm, tạo niềm tin quốc tế.

  34. Tạo các điều kiện thuận lợi và bình đẳng để các đơn vị CNTT tham gia vào các dự án của Chính Phủ, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh khi tham gia đấu thầu các dự án quốc tế.

  35. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp.

  36. Phải quan tâm nhiều đến việc thực thi các chính sách.

  37. Nói ít về CNTT mà làm nhiều hơn cho CNTT.

  BBT PC World B

   

   

  ID: B0302_6