• Thứ Hai, 05/01/2004 14:49 (GMT+7)

  Nhận thức của người cầm cương là quan trọng nhất

  PC World B trong năm qua đã có nhiều cố gắng giới thiệu bức tranh CNTT ở nhiều ngành kinh tế và các địa phương. Là bạn đọc thường xuyên, tôi đánh giá cao những bài như vậy. Song hình như qua các bài viết, chưa thấy tác giả nào lưu tâm tổng kết vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo (LĐ), quản lý (QL), nhất là người đứng đầu trong việc đầu tư, ứng dụng CNTT ở̉ ngành hoặc địa phương mình.

  Để ứng dụng hiệu quả và phát triển CNTT cần có chủ trương, chính sách; cơ chế vận hành, QL; và nguồn nhân lực. Hoạt động của đội ngũ cán bộ LĐ, QL thường xuyên tác động đến cả ba yếu tố này. Nhưng đáng tiếc,  rất nhiều cán bộ LĐ, QL chưa tiếp cận được với CNTT. Một số cá biệt còn né tránh, thậm chí có biểu hiện dị ứng với CNTT. Đó là chưa nói đến khía cạnh bản thân cán bộ LĐ, QL là người cần nhiều thông tin hơn ai hết cho công việc hàng ngày; thông tin phải đầy đủ và cập nhật; để đạt được điều đó nhất thiết phải cần đến CNTT. Mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan LĐ QL, nhìn chung chậm và thấp hơn nhiều so với các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Hiệu quả đầu tư thấp và còn lãng phí. Đến nay, vẫn chưa có mô hình tổ chức bộ máy QL nhà nước về CNTT ở cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố. Quy trình xây dựng, thẩm định, triển khai, QL các dự án CNTT chưa được xác định rõ ràng. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư cho CNTT rất chậm chạp. Sau gần ba năm ban hành mà đến nay vẫn còn có người là cán bộ LĐ, QL chủ chốt không biết đến Chỉ Thị 58.

  Để khắc phục những biểu hiện sai lệch và đổi mới nhận thức là điều không đơn giản. Nhưng những mục tiêu trong Chỉ Thị 58 về CNTT chỉ có thể biến thành hiện thực chừng nào đội ngũ cán bộ LĐ, QL các cấp có nhận thức đầy đủ và đúng đắn về CNTT; “trực tiếp xắn tay” cùng triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các kế hoạch, đề án CNTT với đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật CNTT...

   

  Một Vài Ý Kiến Về Giải Pháp

  1. Một văn kiện quan trọng như Chỉ Thị 58 của Bộ Chính Trị không thể không được đánh giá bằng kết quả hiện thực. Vì vậy, kiểm điểm hai năm, rồi kiểm điểm 5 năm thực hiện Chỉ Thị 58 là một việc làm đặc biệt quan trọng; phải được tiến hành thực sự nghiêm túc, kết quả phải được phổ biến rộng rãi.

  2. Cần sớm xây dựng và đưa vào áp dụng chương trình đào tạo về CNTT cho đội ngũ cán bộ LĐ, QL; coi đó là một nội dung đào tạo chính thức đối với đội ngũ cán bộ LĐ, QL các cấp, kể cả trong các khoá đào tạo dài hạn và ngắn hạn. Trước mắt, có thể xây dựng và triển khai một số dự án đào tạo về CNTT cho cán bộ LĐ, QL các cấp; giao cho những đơn vị có đủ điều kiện thực hiện tập trung trong một khoảng thời gian nhất định.

  3. Tăng cường hơn nữa công tác truyền thông đại chúng đối với vấn đề này. Mấy năm qua, tạp chí Thế Giới Vi Tính - PC World Việt Nam có chuyên mục “CNTT với người LĐ” và sau đó tách mục này thành một tạp chí chuyên đề (PC World B). Chuyên san này có nội dung và chất lượng tốt, phù hợp với cán bộ LĐ, QL nhưng nhiều cán bộ LĐ chưa biết. Và chỉ mới có tiếng nói của một tạp chí thì chưa đủ mạnh, chưa đủ độ.

  4. Bộ BCVT dù mới ra đời nhưng cần sớm có trường nghiệp vụ để đào tạo QL nhà nước về CNTT. Cán bộ LĐ, QL sẽ qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày của trường nghiệp vụ để tiếp cận CNTT.

  5. Thực hiện nhiều hình thức linh hoạt để đội ngũ cán bộ LĐ, QL có thể tiếp cận CNTT thông qua các chương trình hỗ trợ tự học tin học trên máy tính.

   

  Nhận thức sai lệch về một vấn đề nào đó của người LĐ, QL đều tác động không tốt đến các đối tượng liên quan, thậm chí có thể gây ra tác hại nghiêm trọng. Sự vận động và phát triển của lĩnh vực CNTT ở nước ta hiện nay phụ thuộc một phần rất quan trọng vào nếp nghĩ, cách làm, cách tiếp cận CNTT của đội ngũ cán bộ LĐ, QL các cấp.

   

   

  Nguyễn Dũng Sinh

  Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh

  sinhnd@hn.vnn.vn

  ID: B0310_4