• Thứ Sáu, 16/01/2004 09:09 (GMT+7)

  Tiếp theo bài "Thuế nào cho sản phẩm trí tuệ"

  Trong mục Bạn Đọc trên PC World B tháng 8/2003, chúng tôi có đăng bài “Thuế nào cho sản phẩm trí tuệ?”, trong đó nêu trường hợp vướng mắc của công ty Kỹ Thuật và Thương Mại Tiến Thành về thuế nhập khẩu và thuế GTGT khi nhập khẩu một phần mềm (PM) phát triển ứng dụng của Mỹ giá 2.000 USD nhưng được hướng dẫn khai thuế nhập khẩu và thuế GTGT tổng cộng là 1.045 USD.

  Công ty Tiến Thành đã nhận được công văn hướng dẫn của Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) và công văn trả lời của Cục Hải Quan TP. Hà Nội (Tổng Cục Hải Quan - Bộ Tài Chính), theo đó:
  - Căn cứ luật thuế xuất khẩu, luật thuế nhập khẩu; Quyết Định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 5/12/2000 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi; Thông Tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo danh mục biểu thuế thuế xuất khẩu, biểu thuế thuế nhập khẩu thì PM máy tính không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu.
  - Căn cứ điểm 23, mục II, phần A, Thông Tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị Định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế GTGT thì PM máy tính bao gồm sản phẩm PM và dịch vụ PM máy tính không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

  Ngày 05/8/2003, công ty Tiến Thành đã được thông quan và nhận CD PM không phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT cho giá trị sử dụng bản quyền trí tuệ PM.  
  Cũng trong số trước, PC World B có đề cập đến việc nhập khẩu PM qua mạng Internet. Để giúp các DN tìm hiểu thủ tục thông quan trong trường hợp này, chúng tôi cung cấp hướng dẫn của Tổng Cục Thuế như sau: “Trường hợp nhập khẩu PM thông qua mạng Internet, công ty nhập khẩu có hợp đồng với bên bán, thanh toán tiền qua hệ thống ngân hàng thì sản phẩm PM nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu, không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.”

  Như vậy, các DN lưu ý: ngoài hợp đồng ký với nước ngoài và hóa đơn dịch vụ của phía nước ngoài, cần có chứng từ thanh toán tiền thông qua ngân hàng phù hợp với hợp đồng, hóa đơn dịch vụ. Khi đó, thủ tục mới đầy đủ, và giá trị PM nhập khẩu mới được tính vào chi phí khi xác định thu nhập trước thuế.

  Bạn Đọc Viết

   

   

   

   

  ID: B0309_4