• Thứ Tư, 07/01/2004 15:23 (GMT+7)

  Nói thêm đôi điều về CIO


  Thiếu tướng, GSTS. Khoa Học Nguyễn Đình Ngọc.

  Tầm quan trọng của CIO (Chief of Information Officer – Giám đốc thông tin) chúng ta hầu như đã biết. Tuy nhiên, các bạn có biết rằng năm 1998, tại Mỹ, khái niệm CIO đã chuyển thành CKO (Chief of Knowledge Officer – giám đốc tri thức). Khái niệm CKO chỉ ra rằng ngày nay, thông tin đưa lên lãnh đạo doanh nghiệp không thể là thông tin thô mà phải là những thông tin cận tri thức, có chọn lọc. Theo đà phát triển, hiện nay nếu lên Internet, các bạn sẽ thấy khái niệm CIO lại chuyển thành CIBIO (Chief of Internet Business Intelligence Officer) với hàm ý là: người nắm giữ thông tin trong doanh nghiệp phải biết dùng Internet để làm kinh doanh, và đưa cho lãnh đạo những lời cảnh báo kinh doanh (Business Intelligence). Bởi vì, lãnh đạo doanh nghiệp hơn kém nhau ở cái đầu và đôi mắt dự báo. Riêng tại Việt Nam, phần dự báo có vẻ ... hơi lơ là.

   

  Ở nước ta, thật ra vẫn có những gương CIO bằng xương bằng thịt như ông Bùi Khắc Sơn, phó tổng giám đốc Ngân Hàng Công Thương VN, với thành tích đưa nhiều ứng dụng CNTT vào ngành ngân hàng, và còn nhiều gương khác nữa. Những bài viết phỏng vấn các gương CIO này rất nên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhiều người cùng học hỏi. Hiện nay, dường như chỉ có tạp chí PC World B có thể thực hiện được việc này. Mong rằng tạp chí PC World B hãy cố gắng mỗi quý thực hiện một chuyên san về CIO, chuyên phỏng vấn những gương CIO lại Việt Nam, và dịch lại những bài viết hay trên các tạp chí CIO của Mỹ và Canada mà Việt Nam có thể học tập. Nếu làm được như vậy, một năm chúng ta sẽ có 4 số báo về CIO, sẽ có nhiều bạn đọc nhờ đó nhận ra tầm quan trọng của nhân vật này trong đơn vị mình...

  (Trích phát biểu tại Diễn Đàn CNTT Việt Nam 2003 & Vietnam Computerworld Expo 2003)

  ID: B0308_4