• Thứ Sáu, 13/02/2004 16:19 (GMT+7)

  Phỏng vấn ông Vũ Tiến Lộc ,chủ tịch VCCI:" TMĐT là sân chơi của doanh nghiệp nhưng rất cần Chính Phủ hỗ trợ..."


  Ông Vũ Tiến Lộc_Chủ Tịch VCCI

  TGVT: Ông đánh giá thế nào về hiệu quả xúc tiến thương mại (XTTM) trên mạng của VCCI và các tổ chức, DN khác trong thời gian qua?
  Ông Vũ Tiến Lộc: Hiện nay, khi tiếp cận với thị trường thế giới, đặc biệt là các thị trường phát triển, việc ứng dụng CNTT và thương mại điện tử (TMĐT) được coi là một tiêu chuẩn để đánh giá về tính chuyên nghiệp trong kinh doanh.
  Là một tổ chức xúc tiến TMĐT quốc gia, VCCI đã nhận thấy sự cần thiết của TMĐT nên từ năm 2001, chúng tôi đã triển khai dự án phát triển TMĐT cho các DN Việt Nam. Tuy nhiên, do TMĐT là lĩnh vực khá mới mẻ, cộng với điều kiện phát triển TMĐT ở Việt Nam còn chưa hoàn chỉnh nên nhìn chung các hoạt động ứng dụng TMĐT mới ở giai đoạn đầu (chủ yếu là đưa thông tin, khai thác thông tin và bước đầu giao dịch qua mạng), vì thế chưa thực sự khai thác hết các thế mạnh mà TMĐT có thể đem lại cho các DN.

  TGVT: Theo ông, sự sẵn sàng của các DN Việt Nam trong việc tiếp cận với TMĐT đang ở mức độ nào, và chúng ta cần làm gì để DN có thể nắm bắt được những cơ hội kinh doanh mới?
  Ông Vũ Tiến Lộc: Đây là lĩnh vực mới nên tôi cho rằng mức độ sẵn sàng tham gia TMĐT của DN Việt Nam còn thấp, nhất là các DN vừa và nhỏ. Nhận thức chưa đầy đủ khiến việc đầu tư và triển khai không hiệu quả.
  Để nắm bắt được những cơ hội kinh doanh mới, các DN cần tránh tham gia theo phong trào, nên chủ động tham gia TMĐT với kế hoạch ứng dụng hợp lý chứ không nên thụ động chờ đợi đầy đủ các điều kiện. DN cũng cần xây dựng cho mình một "văn hóa" TMĐT, cách ứng xử của toàn hệ thống DN như thói quen vào mạng, thói quen trả lời, phản ứng nhanh.
  Mặt khác, DN ứng dụng TMĐT cũng phải đồng hành với quá trình tin học hóa quản lý hành chính của Chính Phủ. TMĐT theo nghĩa rộng bao gồm cả việc giải quyết những thủ tục hành chính liên quan đến quá trình kinh doanh (loại hình G2B). Vì thế, các cơ quan công quyền cũng cần đẩy nhanh quá trình ứng dụng CNTT, giải quyết những công việc liên quan đến DN thông qua mạng. Đó như một động lực, một nhu cầu, một sự kích thích DN ứng dụng TMĐT.

   TGVT: Với tư cách chủ tịch VCCI, ông có kiến nghị gì với Nhà Nước để thúc đẩy cho các hoạt động TMĐT ở Việt Nam phát triển?
  Ông Vũ Tiến Lộc: Tuy TMĐT là sân chơi của DN, đặc biệt trong quá trình hội nhập, nhưng là lĩnh vực mới nên tôi đề nghị Chính Phủ có những chương trình cụ thể hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho DN, nhất là các DN vừa và nhỏ ứng dụng TMĐT. Hiện nay, ngoài chương trình của VCCI, tuy có một số hoạt động khác nhưng còn ở quy mô khiêm tốn nên phần đông các DN chưa được tham gia.
  Chính Phủ cần có những chương trình về đào tạo nguồn nhân lực cho TMĐT. Hiện nay, nguồn nhân lực cho TMĐT ở các DN, nhất là DN vừa và nhỏ còn yếu và thiếu. Bên cạnh đó là việc cần đẩy nhanh tiến độ cải thiện hạ tầng viễn thông và giảm giá cước, tạo điều kiện cho mọi tầng lớp có thể sử dụng và khai thác Internet, đồng thời sớm hoàn chỉnh môi trường pháp lý cho TMĐT ở Việt Nam.
  Thách thức lớn nhất hiện nay là đảm bảo được tính hiệu quả của các dự án ứng dụng CNTT nói chung và TMĐT nói riêng, tránh hiện tượng trùng lặp, chồng lấp của các dự án. Vì thế, theo tôi, Chính Phủ cũng cần có những quy hoạch, định hướng đầu tư trong lĩnh vực này và cần có cơ chế kiểm soát, đánh giá hiệu quả của các dự án ứng dụng CNTT và TMĐT.
  TGVT: Cảm ơn ông!

  ĐẶNG KIM LONG thực hiện.

  ID: B0402_20