• Thứ Ba, 23/03/2004 14:23 (GMT+7)

  Y Tế từ xa: Hà Nội - Lạng Sơn - Bắc Giang, rút được gì từ một thử nghiệm

  Tháng 8/2000, một mạng y tế từ xa đã được thử nghiệm giữa 5 điểm mạng: Viện Tim Mạch, Viện Nhi, Bệnh Viện Bưu Điện (Hà Nội), cùng hai Bệnh Viện Đa Khoa ở Lạng Sơn, Bắc Giang.

  Thử nghiệm được tiến hành trong phạm vi đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước KHCN.01.13, do Viện Khoa Học Kỹ Thuật Bưu Điện chủ trì. Siêu âm tim mạch được chọn để triển khai thử, do tính đồng bộ và khả năng kết nối về thiết bị, đồng thời bệnh lý về tim mạch trong thực tế cũng chiếm tỷ lệ cao. Hơn nữa, do ảnh siêu âm tim mạch đòi hỏi chất lượng cao nên nếu truyền ảnh đạt yêu cầu thì hoàn toàn có thể triển khai cho nội soi và chụp cắt lớp.

  Mạng đã được kết nối và truyền trực tiếp toàn bộ các hình ảnh (bệnh nhân, thao tác của bác sĩ siêu âm) cũng như dữ liệu siêu âm tim mạch cần thiết giữa các điểm mạng về Viện Tim Mạch; nối đối thoại hình và ảnh giữa Trung tâm và Bệnh viện tuyến tỉnh để phục vu việc phân tích và hội chẩn.

  Hệ thống bắt ảnh và ghép nối từ siêu âm ra máy tính được triển khai tại mỗi điểm mạng đảm bảo được yêu cầu chất lượng ảnh cho tư vấn và chẩn đoán, với thời gian truyền từ 1-3 phút tùy theo tuyến nội hạt hay liên tỉnh. Kết quả được các chuyên gia y tế chấp nhận. Theo các chuyên gia viễn thông, giải pháp mạng kết nối qua đường thoại, bắt và nén ảnh bảo đảm chất lượng y tế với thời gian truyền ảnh 1 phút là khả thi về mặt kỹ thuật.

  Theo những người trong cuộc, vướng mắc không nằm ở vấn đề kỹ thuật mà ở các vấn đề chính sách và pháp lý. Y Tế Từ Xa (Telemedicine) chắc chắn còn xa tầm với của chúng ta nếu Việt Nam vẫn:
  -  Chưa có  chính sách ưu đãi, khuyến khích các giáo sư, chuyên gia y tế tham gia vào các dịch vụ y tế từ xa;
  -  Chưa có chính sách và môi trường pháp lý thuận lợi để thu hút đầu tư trong lĩnh vực này;
  -  Chưa có chính sách ưu đãi hợp lý về cước phí viễn thông cho người tham gia sử dụng dịch vụ y tế từ xa;
  -  Chưa có chính sách cho việc tiêu chuẩn hóa thiết bị, dịch vụ và ứng dụng y tế từ xa;
  -  Chưa có các quy định pháp lý ràng buộc trách nhiệm đối với các đối tượng tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ y tế từ xa (được cụ thể hóa bằng các luật về y tế từ xa)...

  Đặng Kim Long

  ID: B0204_28