• Thứ Tư, 21/04/2004 08:55 (GMT+7)

  Trao đổi về Unicode: Chỉ cần tuân thủ các qui tắc tiếng Việt

  Tôi là một độc giả thường xuyên của tạp chí và là người phụ trách hệ thống thông tin của công ty Hoá Dầu Petrolimex. Mấy tháng nay tôi rất quan tâm đến các bài tranh luận về tiếng Việt theo chuẩn Unicode của các chuyên gia và của ban biên tập. Tôi rất tâm đắc với ý kiến  của tổng biên tập tạp chí, trong bài "Unicode đã đến hồi Uni" (tháng 8/2002) là trong phạm vi một công việc hoặc một tổ chức, nên thống nhất chọn một loại mã chữ Việt, và cần xem xét giải pháp nào đầu tư ít hơn và tiếp thu dễ hơn.

  Tuy nhiên, tôi xin đóng góp thêm một số ý kiến sau:

  Theo tôi, chỉ cần tuân thủ các qui tắc về tiếng Việt là chúng ta đã có thể "Uni" được. Đó là: theo bảng chữ cái của Việt Nam thì "đ,ă, â, ê, ô, ơ, ư" đều là các chữ cái (con chữ) chứ không thể tách rời thành chữ riêng dấu riêng (nguyên tắc dựng sẵn). Đồng thời, các nguyên âm đi kèm dấu thì lại không phải là chữ cái (nguyên tắc tổ hợp). Rõ ràng chữ i thì không thể có mũ, chữ e không thể cài thêm móc. Nhưng bất kỳ nguyên âm nào cũng đều có thể có dấu. Chúng ta đánh vần là: ă-n ăn, u-ô-ng-sắc uống, chứ không phải là theo trường phái tổ hợp thì nó là a-dấu trăng-n ăn, u-o-mũ-ng-sắc uống, hoặc theo trường phái dựng sẵn thì nó lại là ă-n ăn, u-ố-ng uống hay thậm chí khi bị viết nhầm lại thành ú-ô-ng uống . Theo trường phái dựng sẵn thì thật là khó khi tìm tên "Nguyễn Văn Hoà" nếu trong dữ liệu lại là "Nguyễn Văn Hòa", mặc dù nếu là người đọc thì viết thế nào cũng hiểu như nhau.

  Do vậy, tôi đề nghị chỉ cần tuân thủ nguyên tắc tiếng việt thì chúng ta hoàn toàn đã Uni với nhau từ khi lọt lòng, đó là: tất cả các chữ cái đ, ă, â, ê, ô, ơ, ư phải là dựng sẵn, đồng thời nguyên tắc bỏ dấu phải là tổ hợp. Và để thuận tiện hơn, dấu luôn luôn được chuyển về cuối cho dù người dùng gõ trước hay sau.

  Thực tình tôi cũng rất thích ý tưởng nghiên cứu giải pháp nào đầu tư ít hơn, nhưng thực ra nó rất khó khả thi vì khi đứng trên quan điểm đầu tư thì mỗi người một khác. Đứng trên quan điểm Nhà Nước thì phải xem xét cả tương lai, đứng trên quan điểm doanh nghiệp làm phần mềm thì người đã đầu tư nhiều công sức vào phương án này sẽ rất khác với người đã đầu tư vào phương án kia, đứng trên quan điểm người dùng thì người giàu có quan điểm khác với người nghèo, v.v... Như vậy chúng ta nên xem xét giải pháp dễ tiếp thu và thống nhất với tất cả mọi người. Khi chúng ta đã đoàn kết và thống nhất, thì tôi tin IBM, Microsoft hay Oracle phải hỗ trợ giải pháp của chúng ta chứ không phải áp đặt giải pháp của họ cho chúng ta.ÿ

  Phạm Trí Dũng
  Công ty Hoá Dầu Petrolimex

   

  ID: B0210_4