• Thứ Tư, 21/04/2004 09:12 (GMT+7)

  Cần thêm nhiều "Nông dân điện tử" An Giang

  Kính gửi BBT Tạp chí PC World Việt Nam!

  Trong tay tôi là tờ tạp chí PC World B tháng 9/2002, trong đó có bài báo "Nông dân điện tử - Dự án An Giang" của tác giả Hữu Thiện. Rất ngỡ ngàng, mừng vui vì hướng đi hỗ trợ người nông dân một cách có hiệu quả như vậy, đó là cảm xúc của tôi sau khi đọc bài báo.

  Tại An Giang, một tỉnh miền Tây đồng bằng sông Cửu Long, lãnh đạo tỉnh đã có chính sách hỗ trợ cán bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) ở các xã, thị trấn nông thôn truy cập internet để khai thác thông tin phục vụ cho mình và cho cộng đồng. Các cán bộ này sau đó trở thành hạt nhân của việc đưa internet về nông thôn.

  Một đất nước với hơn 75% dân số làm nông nghiệp, nông thôn, để xóa được đói, giảm được nghèo cho người nông dân, hơn cách nào hết là đưa những thông tin khoa học kỹ thuật, những công nghệ mới tới được với họ. Ngành bưu điện đã có chủ trương xây dựng các điểm bưu điện - văn hóa xã phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Đây là cách làm như người ta vẫn thường nói, "để hỗ trợ ai đó thì tốt hơn là trao cho họ cần câu chứ không nên trao cho họ con cá". Tuy nhiên, theo tôi, nếu trao cho người cần hỗ trợ "cần câu" mà không dạy họ biết "câu cá" thì cũng chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Sáng kiến An Giang đã thực sự mang lại cả "chiếc cần câu" cũng như "cách câu cá" cho người nông dân, để họ không chỉ có thông tin, có kiến thức để xóa giảm đói nghèo mà còn có thể làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình.

  Tôi được nghe kể lại, sau khi đọc bài báo này, đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Uỷ Viên Bộ Chính Trị, Bí Thư TW Đảng, Trưởng Ban Tư Tưởng Văn Hóa TW tỏ ra rất tâm đắc và hoan nghênh. Chủ trương "công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn" mà Đảng và Chính Phủ đề ra rất cần thêm nhiều những "An Giang" như vậy, cần lắm! Cám ơn PC World VN!ÿ

  Nguyễn Văn Thức
  Gia Lâm, Hà Nội

   

  ID: B0210_5