• Thứ Sáu, 16/04/2004 15:10 (GMT+7)

  Sẽ rất lãng phí nếu quản lý không chặt

  GS Đặng Hữu (Trưởng Ban Khoa Giáo Trung Ương, Trưởng Ban chỉ đạo CNTT cơ quan Đảng):
  Sẽ rất lãng phí nếu quản lý không chặt

  Sau khi nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Chỉ Thị 58 trong hơn một năm qua, Ban Bí Thư đã yêu cầu nhanh chóng kiện toàn tổ chức của Ban Chỉ Đạo (BCĐ) Quốc Gia về CNTT và Viễn Thông. Đây thực sự phải là tổ chức chỉ đạo, điều hành của Chính Phủ về ứng dụng và phát triển CNTT theo đúng tinh thần Chỉ Thị 58. Đây là vấn đề lớn mà theo kinh nghiệm của nhiều nước, người đứng đầu BCĐ này phải là người đứng đầu Chính Phủ mới đủ uy tín, đủ quyền lực để chỉ đạo, điều hành kịp thời.

  Chính Phủ cũng cần nhanh chóng hoàn thiện và thông qua Chiến lược kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển CNTT. Do tài chính, nguồn lực của ta có hạn nên cần tính kỹ đầu tư như thế nào, đầu tư bao nhiêu để mang lại hiệu quả thiết thực nhất. Chính phủ điện tử, thương mại điện tử là cần làm, nhưng làm như thế nào thì phải tính toán kỹ, phải phù hợp với kết cấu cơ sở hạ tầng kỹ thuật, vấn đề nhân lực và nhất là phải gắn với cải cách nền hành chính quốc gia.  GS Đặng Hữu

  Cần cấp tốc đào tạo nguồn nhân lực CNTT ở tất cả các loại hình đào tạo, đặc biệt là đào tạo các chuyên gia tổ chức thực hiện dự án, đào tạo CIO (giám đốc thông tin), đào tạo kỹ sư CNTT cho các chuyên ngành khác...

  Cần tiếp tục xem xét lại những cơ chế, chính sách phát triển CNTT và viễn thông, tạo môi trường thông thoáng và cạnh tranh để thúc đẩy phát triển. Sở hữu trí tuệ là vấn đề cần hết sức coi trọng. Trước hết, các cơ quan Đảng, Nhà Nước phải gương mẫu tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, có vậy các công ty phần mềm mới làm ăn được.

  Trong vấn đề viễn thông và internet, cần tiếp tục nhanh chóng giảm giá thành dịch vụ. Nhà Nước hiện coi viễn thông và internet như một ngành dịch vụ, buộc phải có lãi, đóng góp cho ngân sách nhiều thì sẽ mâu thuẫn với chính sách giá. Chính Phủ cần coi đầu tư cho viễn thông là đầu tư cho cơ sở hạ tầng của nền kinh tế thì giá mới giảm mạnh được, giá thấp thì kinh tế-xã hội sẽ phát triển nhanh.

  Về quản lý, Chính Phủ đã ưu tiên đầu tư rất nhiều vốn cho ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước. Nhưng Chính Phủ chỉ nên tập trung đầu tư cho những Bộ, ngành, địa phương thực sự có nhu cầu ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân. Cần hết sức đề phòng bệnh hình thức, phô trương không hiệu quả, đầu tư rồi để đó mà không sử dụng. Nếu quản lý không chặt chẽ thì chi phí cho CNTT sẽ rất lãng phí, ý nghĩa của CNTT dưới con mắt xã hội sẽ bị giảm sút rất nhiều. Đó là điều nguy hiểm nhất.

  Kim Long ghi

  Các chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT) nói gì về Thông Báo 42-TB/TW, sau hơn một năm cả nước triển khai thực hiện Chỉ Thị 58 của Bộ Chính Trị?

  Lên tầm cao mới, nhưng còn... rất chậm

  Thiếu tướng, GS Nguyễn Đình Ngọc
  (Bộ Công An)

  Tôi rất mừng khi đọc bản Thông Báo 42 quan trọng này. So với Chỉ Thị 58, những quan điểm, kết luận của Đảng về triển khai thực hiện Chỉ Thị 58 đã được nâng lên một tầm cao mới:

  - Thứ nhất, về mặt tổ chức của Ban Chỉ Đạo (BCĐ) Quốc Gia về CNTT và Viễn Thông, Đảng nêu rõ Thủ Tướng hoặc Phó Thủ Tướng trực tiếp làm trưởng ban.

  - Thứ hai, Chỉ Thị 58 ghi là 'BCĐ ứng dụng CNTT các cơ quan Đảng', còn Thông Báo 42 giờ đây nêu rõ là 'BCĐ CNTT của Đảng'. Tuy chỉ khác nhau về câu chữ nhưng ý nghĩa đã được nâng lên rất nhiều.

  - Thứ ba, theo tinh thần Thông Báo 42 thì Ban Bí Thư sẽ trực tiếp phụ trách công tác ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nghĩa là sự chỉ đạo của Đảng đã gần Chính Phủ hơn, gần dân hơn.

  Tuy nhiên, Thông Báo 42 vẫn toát lên đặc tính cố hữu của các văn bản chỉ thị, nghị quyết, đó là chưa cụ thể, nặng tính hành chính, chưa khẩn trương, chưa toát lên tinh thần của cuộc chiến đấu 'một mất một còn'. Một kế hoạch 5 năm là trải qua 3 đời CNTT, trong khi tốc độ triển khai của chúng ta vẫn còn rất chậm.

  Thách thức lớn nhất đối với chúng ta hiện nay, tôi nhấn mạnh vẫn là vấn đề cán bộ, cán bộ và cán bộ. Đó là đội ngũ lãnh đạo (Đảng phải lãnh đạo cuộc cách mạng thông tin), đội ngũ chỉ đạo và đội ngũ triển khai. Nếu không kiện toàn được đội ngũ cán bộ thì rất khó làm được gì.

  Rất mừng, nhưng không kỳ vọng nhiều vì...

  GS Nguyễn Quang A,
  tổng giám đốc công ty 3C

  Tôi mừng vì sự ra đời của bản Thông Báo ý nghĩa này, chứng tỏ cấp lãnh đạo cao nhất đã nhận thức đúng được vai trò của CNTT. Nhưng từ trước đến nay đã có quá nhiều các chỉ thị, nghị quyết trong lĩnh vực này rồi (và nhiều khi cũng là... 'chạy theo mốt'). Vì thế, tôi chỉ thực sự mừng nếu những kết luận quan trọng ở Thông Báo 42 không chỉ nằm trên giấy mà sẽ biến thành sự thực, sẽ đi vào cuộc sống; chứ còn giấy tờ thì, xin lỗi, tôi nhìn nhiều lắm rồi!

  Thách thức lớn nhất đối với chúng ta, theo tôi, là có quyết tâm làm thực sự hay không. Một khó khăn nữa là gắn CNTT với cải cách hành chính. CNTT phải là một công cụ để cải cách hành chính, cải cách Chính Phủ, cải cách những dịch vụ của Chính Phủ cho người dân. Trong nhận thức của nhiều cấp lãnh đạo trung gian, những người thực sự triển khai chỉ thị, nghị quyết, vẫn còn ý nghĩ cho rằng CNTT là để... phục vụ lãnh đạo (!). Điều đó đúng nhưng chỉ là 1/10 của tin học hóa, và đó cũng không phải là mục tiêu số 1.


  Thận trọng với... tổ chức bộ máy của Ban Chỉ Đạo!

  TS Nguyễn Công Hóa,
  nguyên phó văn phòng BCĐ Chương Trình Quốc
  Gia về CNTT giai đoạn 1996-1998

  Thông Báo 42 rất quan trọng, tuy hơi muộn nhưng còn kịp thời. Đáng mừng là Ban Chỉ Đạo Quốc Gia về CNTT và Viễn Thông sẽ được đặt đúng với tầm quan trọng và vị trí của nó, do Thủ Tướng hay Phó Thủ Tướng trực tiếp phụ trách.

  Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của BCĐ như thế nào là điều cần phải thận trọng. Nên tránh 'vết xe cũ': kết quả không đạt được gì cũng chẳng ai làm sao cả!

  Xin nêu hai hiện tượng cần phải rút ra bài học:

  - Công nghiệp phần mềm rõ ràng không thể đạt được mục tiêu như Nghị Quyết 07/CP đã đề ra, khi mà hai năm nay vẫn loay hoay gỡ rối chưa ra.

  - Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước cũng để lại một bài học. Mạng tin học diện rộng của Chính Phủ (CPNET) đã vận hành 5 năm rồi, hàng năm được đầu tư khá lớn nhưng đến nay vẫn chưa ra được quy chế tổ chức, quản lý thông tin trên mạng. Một minh chứng đau xót và đáng hổ thẹn cho giới quản lý CNTT trước Nhà Nước và Nhân Dân là: trong vụ cháy rừng U Minh thời gian vừa qua, hệ thống CPNET đã không được sử dụng để truyền thông tin kịp thời, nhiều ngày sau Chính Phủ mới biết tin qua... kênh khác. Khi biết rồi, mạng này cũng không được sử dụng (hoặc không sử dụng được) để truyền các thông báo, chỉ đạo của Chính Phủ về tỉnh!  Đề Án 112 rút ra bài học gì từ đây?

  Để xảy ra hai hiện tượng nêu trên, trách nhiệm thuộc về ai?

  Từ những thí dụ trên, có lẽ cần có một  tổ chức giám sát kết quả các dự án CNTT bên cạnh BCĐ mới sắp tới.

   

  ID: B0206_14