• Thứ Sáu, 21/04/2006 09:00 (GMT+7)

  Đánh giá như thế nào?

  Nguyên tắc chung

  Chọn ra những giải pháp tiêu biểu để trao BITCup không đơn giản như việc bình chọn sản phẩm ưa chuộng nhất, mà phải căn cứ vào từng đối tượng thăm dò, tham khảo ý kiến của họ về nhiều mặt của một sản phẩm (cho điểm), tổng hợp, phân tích các ý kiến và cuối cùng là tính toán theo các phương pháp khoa học nhằm đảm bảo chính xác nhất. Nguyên tắc chung là:

  - Mỗi sản phẩm có một điểm kết quả duy nhất, trên cơ sở đó so sánh - xếp hạng.

  - Điểm kết quả được tính theo nguyên tắc trung bình.

  - Điểm kết quả chỉ phụ thuộc vào điểm đánh giá theo tiêu chí.

  - Số phiếu đánh giá cho một giải pháp không phải là một tiêu chí đánh giá mà chỉ là tiêu chuẩn xét chọn đánh giá.

  Mỗi giải pháp được đánh giá (cho điểm, từ 1 đến 4; điểm càng cao càng tốt) dựa trên 6 nhóm tiêu chí liên quan đến quyền sở hữu, triển khai và sử dụng. Trong mỗi nhóm tiêu chí có các tiêu chí nhỏ hơn. Các nhóm tiêu chí bao gồm:

  1. Tổng chi phí. Mức chi phí toàn bộ cho giải pháp

  - Chi phí bản quyền PM

  - Chi phí triển khai

  - Nâng cấp hạ tầng CNTT

  - Chi phí tư vấn

  - Chi phí bảo trì

  - Chí phí vận hành nội bộ

  2. Tính năng sử dụng cho người dùng cuối

  - Tính dễ sử dụng

  - Ngăn ngừa nhập liệu sai

  - Hỗ trợ người dùng

  - Tài liệu hướng dẫn sử dụng

  - Ngôn ngữ sử dụng

  3. Các chức năng nghiệp vụ

  - Khả năng thích ứng với hoạt động kinh doanh - nghiệp vụ

  - Khả năng tích hợp các phân hệ

  4. Hiệu quả

  - Hiệu quả nghiệp vụ

  - Hiệu quả quản lý

  5. Quá trình triển khai

  - Thời gian và mức độ dễ dàng trong triển khai

  - Yêu cầu hệ thống, phần cứng

  - Khả năng tùy biến theo yêu cầu

  6. Khả năng nâng cấp, mở rộng và hỗ trợ bên ngoài

  - Khả năng nâng cấp từng phân hệ và bổ sung thêm phân hệ

  - Tính linh hoạt trong lựa chọn phân hệ

  - Khả năng kết nối với các PM khác

  Để có được kết quả chính xác và khách quan, tạp chí TGVT-PCW VN đã hợp tác với Trung Tâm Sát Hạch CNTT và Hỗ Trợ Đào Tạo (VITEC) để tiến hành xử lý dữ liệu thu thập được.

  Trên cơ sở số liệu thu thập được, chúng tôi đã mã hóa các thông tin liên quan đến sản phẩm và nhà cung cấp rồi chuyển cho VITEC để đơn vị này thực hiện tính toán, phân tích dựa trên các phương pháp, công cụ chuẩn. Nhờ vậy, kết quả thu được đảm bảo độ tin cậy và khách quan.

  ID: B0508_36