• Thứ Năm, 09/11/2006 07:20 (GMT+7)

  CNTT và sự nghiệp GDĐT: 3 mục tiêu 7 giải pháp

  "CNTT và sự nghiệp GDĐT" là chủ đề thảo luận của phân ban giáo dục trong Hội Thảo Quốc Gia về CNTT lần thứ IV. Hội thảo do Ban Chỉ Đạo Quốc Gia về CNTT cùng 3 bộ Bưu Chính Viễn Thông (BCVT), Giáo Dục Đào Tạo (GDĐT), Y Tế phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày 21 - 22/9/2006 tại TP.Huế. Gần 300 đại biểu từ các đơn vị trong ngành GDĐT, các doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước đã tham gia đóng góp ý kiến về vai trò CNTT trong sự nghiệp GDĐT: ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học, nghiên cứu khoa học ở các trường phổ thông và đại học; chính sách, cơ chế quản lý giáo dục đẩy mạnh ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực CNTT của ngành.

  "CNTT và sự nghiệp GDĐT" là chủ đề thảo luận của phân ban giáo dục trong Hội Thảo Quốc Gia về CNTT lần thứ IV. Hội thảo do Ban Chỉ Đạo Quốc Gia về CNTT cùng 3 bộ Bưu Chính Viễn Thông (BCVT), Giáo Dục Đào Tạo (GDĐT), Y Tế phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày 21 - 22/9/2006 tại TP.Huế. Gần 300 đại biểu từ các đơn vị trong ngành GDĐT, các doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước đã tham gia đóng góp ý kiến về vai trò CNTT trong sự nghiệp GDĐT: ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học, nghiên cứu khoa học ở các trường phổ thông và đại học; chính sách, cơ chế quản lý giáo dục đẩy mạnh ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực CNTT của ngành.

  Quyết tâm đổi mới
  Triển khai

  ID: B0611_32