• Thứ Ba, 05/12/2006 16:00 (GMT+7)

  Hải quan điện tử: Đẩy nhanh tốc độ

  Gia nhập WTO, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của VN có nhiều khả năng tăng vọt. Thực hiện hải quan điện tử (HQĐT) sẽ là một nhu cầu cấp thiết. VN đã chuẩn bị đến đâu?

  Ông Trần Quốc Chính, phó giám đốc trung tâm CNTT, cục HQ Hải Phòng:
  Doanh nghiệp chưa sẵn sàng

  Hội nhập WTO tạo ra nhiều sức ép với ngành Hải Quan (HQ). Quan trọng nhất là cách nghĩ, cách làm (cả phía DN lẫn cơ quan quản lý NN) phải thay đổi. Riêng HQ Hải Phòng đã quyết tâm phấn đấu đến năm 2008 trở thành cục HQĐT.

  Để làm được điều đó, chúng tôi đã có một lộ trình từ cách đây 2 năm, với 3 bước: tin học hóa toàn bộ hệ thống HQ, triển khai khai báo dữ liệu HQĐT và thông quan ĐT. Chúng tôi đã hoàn tất bước 1 và bắt đầu thực hiện bước 2: bắt buộc DN khai báo dữ liệu HQĐT. Dự tính cuối năm nay sẽ triển khai hình thức khai báo này cho tất cả các loại hình DN. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay không phải là với cơ quan HQ mà là với DN. Sự chuẩn bị, sẵn sàng của DN cho việc khai báo dữ liệu ĐT còn rất hạn chế. Tới 60% DN ở mức yếu hoặc không biết gì về CNTT. Nhiều DN thậm chí không biết website là gì.

  Khó khăn lớn hiện nay là nhận thức. Ý chí của lãnh đạo các cấp (kể cả DN) cũng cần đổi mới. Nhiều DN muốn triển khai HQĐT nhưng lại không muốn trang bị PM. Bản thân họ đã quen dùng PM "chùa" nên khi phải mua bản quyền, họ so đo tính toán. Với cấp dưới thì do nếp nghĩ và thói quen cũ, ngại thay đổi.

  Biện pháp mà HQ Hải Phòng đang áp dụng là tích cực đào tạo cho DN và cho chính nhân viên HQ. Chúng tôi thường xuyên có thông báo cho DN và tổ chức các cuộc họp nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn DN làm quen với khai báo HQĐT.

  Ông Thái Sơn, trưởng phòng Thông Tin – Tin Học, tổng công ty XNK Intimex:
  Cần cải tiến hơn nữa

  Do công việc của chúng tôi là XNK nên chúng tôi rất hoan nghênh HQĐT. Theo chúng tôi, cần đẩy nhanh thực hiện HQĐT. Hiện, HQĐT đã mang lại cho DN những lợi ích như nâng cao trình độ, chuyên nghiệp hoá; giảm bớt thời gian đi lại, chờ đợi và tiêu cực. Cán bộ của các chi cục HQ cũng đã nhiệt tình hướng dẫn DN khi có vướng mắc phát sinh với HQĐT.

     

  Hiện nay, số lượng DN tham gia thủ tục HQĐT còn rất nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu là do thủ tục HQĐT còn quá ít loại hình (chỉ có loại hình kinh doanh), điều kiện tham gia có nhiều ràng buộc hơn so với thủ tục HQ truyền thống, DN đã quen với thủ tục cũ không muốn thay đổi, thông tin về thủ tục HQĐT còn rất hạn chế...
  Sau một năm triển khai thực hiện HQĐT, các quy định có liên quan đến thủ tục HQ, thuế XNK và chính sách mặt hàng đã có nhiều thay đổi từ khi Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Hải Quan, Luật Thuế XNK và Luật Thương Mại có hiệu lực. Chính vì vậy, thủ tục HQĐT phải thay đổi cho phù hợp.
  [Nguồn: "Thông quan điện tử tại cục Hải Quan TP.HCM - Một năm nhìn lại", website tổng cục Hải Quan (www.customs.gov.vn), ngày 9/10/2006.]

   

  Tuy nhiên, về cưỡng chế thuế, thuế XNK mới nhất thì PM khai báo HQĐT chưa cập nhật kịp tại thời điểm DN khai báo thủ tục HQ. Đường truyền dữ liệu đôi khi trục trặc dẫn đến không đáp ứng kịp thời gian xử lý của DN. Có trường hợp máy tính DN bị sự cố, phải chờ cán bộ HQĐT xuống cài đặt lại PM.

  Vào WTO, HQĐT cũng cần cải tiến thuận lợi hơn cho DN. Việc cài đặt PM phải đơn giản, thuận tiện hoặc có phương thức hướng dẫn từ xa để DN chủ động. Chi cục HQĐT nên chủ động gửi những thông tin mới nhất về chính sách thuế, HQ cho DN, qua đó DN điều chỉnh kịp thời phương án kinh doanh, giảm tổn thất.

  Vừa qua, một số đơn vị đã đăng ký làm đại lý khai báo thuê thủ tục HQ và đã tham dự lớp đào tạo. Đây sẽ là những cánh tay hỗ trợ triển khai mạnh mẽ HQĐT. Đề nghị HQ sớm cấp chứng chỉ đại lý khai thuê cho những đơn vị đã đăng ký và tham gia khóa học.

  ID: B0612_35