• Thứ Năm, 01/03/2007 08:39 (GMT+7)

  Nữ quản lý

  8/3 luôn là một ngày đặc biệt, được sự quan tâm sâu sắc của mọi tầng lớp xã hội. Ngày này là dịp để xã hội nhìn nhận đúng hơn vai trò của người phụ nữ trong tiến trình bình đẳng giới và xây dựng đất nước. Những người phụ nữ - nhân vật chính của Chủ Điểm này là số ít trong những phụ nữ đang tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế kỹ thuật tại Việt Nam. Họ đã góp phần chứng tỏ rằng không chỉ có phái nam, mà phái nữ cũng hoàn toàn có cơ hội thăng tiến trong thế giới khoa học công nghệ.

  8/3 luôn là một ngày đặc biệt, được sự quan tâm sâu sắc của mọi tầng lớp xã hội. Ngày này là dịp để xã hội nhìn nhận đúng hơn vai trò của người phụ nữ trong tiến trình bình đẳng giới và xây dựng đất nước. Những người phụ nữ - nhân vật chính của Chủ Điểm này là số ít trong những phụ nữ đang tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế kỹ thuật tại Việt Nam. Họ đã góp phần chứng tỏ rằng không chỉ có phái nam, mà phái nữ cũng hoàn toàn có cơ hội thăng tiến trong thế giới khoa học công nghệ.

  † Số hóa quá trình giao dịch
  † Sức bật của thế hệ trẻ
  † Tự tin tham gia ngành công nghệ cao
  † Kết nối doanh nghiệp

  Thực hiện:Như Dũng, Đại Nguyên, Khai Tâm

  ID: B0703_21