• Thứ Năm, 12/03/2009 07:18 (GMT+7)

  Nhân sự CNTT thời khó

  Năm 2009 là thời điểm để doanh nghiệp rà soát lại toàn bộ hoạt động, trong đó có việc sử dụng nhân sự CNTT, quy trình làm việc trước đây có thể rườm rà, việc sử dụng nhân sự và các nguồn lực có thể thoải mái thì nay sẽ bố trí lại chặt chẽ, gọn gàng, tiết kiệm...

  Sắp xếp lại thận trọng tuyển mới
  Trong bối cảnh phát triển kinh tế không thuận lợi hiện nay, vấn đề nhân sự tại các DN trong lĩnh vực CNTT có bị ảnh hưởng gì không?

  Nhân sự CNTT nói gì?...
  Những nhân sự đang trực tiếp làm CNTT khi trao đổi với tạp chí TGVT - PCW B không hề bi quan về “công việc CNTT” và tương lai nghề nghiệp. Họ đã vượt qua những khó khăn lớn hơn rất nhiều khi đi tìm việc làm lúc mới tốt nghiệp ra trường.

  Cần làm rõ trách nhiệm - quyền lợi
  “DN cần tăng cường quyền hạn, quyền quyết định cho nhân sự CNTT vì đây chính là nguồn lực góp phần cho sự thành công ứng dụng CNTT tại DN”, ông Hồ Tấn Quy.

  Đào tạo thay đổi để thích ứng!
  Ông Nguyễn Trọng Duy, giám đốc học viện NIIT Việt Nam nói về chương trình ĐT theo sát nhu cầu và đáp ứng được các nhu cầu mới vào lúc học viên tốt nghiệp.

  Như Dũng - Hải Thanh - Đại Nguyên - Hồng Vinh

  ID: B0903_29