• Thứ Năm, 12/03/2009 07:18 (GMT+7)

  Cần làm rõ trách nhiệm - quyền lợi

  Chủ điểm "NHÂN SỰ CNTT thời khó"
 • Sắp xếp lại, thận trọng tuyển mới
 • Nhân sự CNTT nói gì?...
 • Cần làm rõ trách nhiệm - quyền lợi
 • Thay đổi để thích ứng!
 • Ông Hồ Tấn Quy, phụ trách viện Tin Học DN ITB -VCCI tại Đà Nẵng, sau 3 năm tham gia triển khai đề án 191 (Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp) đã có những nhận xét và đề nghị cụ thể về việc sử dụng nhân sự CNTT trong doanh nghiệp (DN) tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung:

  Ông Hồ Tấn Quy

  Các DN trong khu vực đã dành hơn 62% tổng chi ứng dụng CNTT cho đầu tư phần cứng, chỉ dành khoảng 4,7% cho việc ĐT CNTT cho nguồn nhân lực. Sau hơn 3 năm triển khai hoạt động đề án 191, khuynh hướng tăng cường ĐT CNTT phát triển nguồn lực DN tại khu vực tăng lên đáng kể. Chủ đề ĐT kỹ năng về CNTT thường gồm: Ứng dụng các giải pháp quản trị tài chính kế toán DN, quản trị nguồn nhân lực, quản trị dự án, quản lý bán hàng, kỹ năng cơ bản về giao dịch TMĐT, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, quản lý luồng thông tin, tác nghiệp... Số lượng học viên DN tham gia tăng từ 40 % đến 42% qua từng năm. Tính đến cuối tháng 12/2008, chúng tôi đã hoàn thành gần 800 khóa ĐT với hơn 16.000 học viên từ các DN tham gia các chủ đề trên. Các thành phần học viên được chúng tôi chia làm 3 nhóm đối tượng là User (NV sử dụng), CIO (phụ trách CNTT của DN), CEO (giám đốc điều hành).

  “DN cần tăng cường quyền hạn, quyền quyết định cho nhân sự CNTT vì đây chính là nguồn lực góp phần cho sự thành công ứng dụng CNTT tại DN”, ông Hồ Tấn Quy.

  Chúng tôi nhận thấy tại các DN khu vực, hầu hết NV được tiếp nhận làm việc sau khi tốt nghiệp ĐH, kỹ năng về CNTT chưa bắt kịp với nhu cầu, chương trình được ĐT chưa cân đối giữa lý thuyết và thực hành, nên hầu hết phải mất thêm thời gian ĐT thêm. Hơn 70% trong số 2.600 DN được khảo sát tại địa bàn khu vực có nhu cầu được ĐT kỹ năng ứng dụng CNTT, ứng dụng các PM quản trị DN, ĐT kiến thức cơ bản về CNTT phục vụ công việc. Cơn khát nguồn lực CNTT năm qua tại khu vực làm cho số lượng học viên từ DN tham dự các khóa ĐT năm 2008 tăng hơn 55% so với năm 2007 cả về chất lượng lẫn số lượng. NV chuyên trách CNTT tại DN hiện hầu như chưa được DN xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm cũng như quyền lợi. Hơn 95% DN Việt Nam hiện có quy mô nhỏ và vừa, đa phần NV phải kiêm trách nhiệm CNTT nên nguồn lực này chưa phát huy hết được vai trò chức năng...

  Chúng tôi khuyến nghị DN trong và ngoài khu vực cần có kế hoạch đầu tư nguồn lực CNTT một cách chuyên sâu hơn thông qua ĐT bổ sung, ĐT chuyên sâu... Việc xác định mục tiêu, cử đối tượng tham gia các khóa ĐT về CNTT cần cân nhắc kỹ, phù hợp khả năng để phát huy hiệu quả, tránh gây lãng phí cho cá nhân, và DN. Một số cá nhân kể cả lãnh đạo đơn vị hiện nay, cần được cấp bách phổ cập kiến thức và kỹ năng CNTT cơ bản nhất như gửi và nhận email, sử dụng Internet.

  ID: B0903_35