• Thứ Ba, 20/10/2009 07:33 (GMT+7)

  Giải quyết tranh chấp tên miền

  Điều kiện tranh chấp

  Chủ điểm "TÊN MIỀN"
 • Tên miền khác với kho số!
 • Tên miền là duy nhất!
 • Tăng cường hoạt động tên miền
           - Cần rút ngắn thời gian kích hoạt
           - Ý tưởng và tên miền
           - Nguồn lực bị lãng quên
 • Bảo vệ tên miền
 • Giải quyết tranh chấp tên miền
 • TM tranh chấp trùng, giống đến mức nhầm lẫn với tên, nhãn hiệu thương mại, DV; Người bị khiếu kiện không có quyền lợi đến TM đó; Người bị khiếu kiện sử dụng với ý đồ xấu: Cho thuê hay chuyển giao cho người khiếu kiện là người chủ của tên, nhãn hiệu thương mại, DV trùng hoặc giống đến mức gây nhầm lẫn với TM đó; Cho thuê hay chuyển giao cho đối thủ cạnh tranh của người khiếu kiện; Chiếm dụng, ngăn không cho người chủ của tên, nhãn hiệu thương mại, DV đăng ký TM tương ứng với tên, nhãn hiệu thương mại, DV đó; Hủy hoại danh tiếng, cản trở hoạt động hoặc gây nhầm lẫn, mất lòng tin với nhãn hiệu thương mại, DV của người khiếu kiện; Các trường hợp khác chứng minh việc sử dụng TM có ý đồ xấu.

  Người bị khiếu kiện có quyền lợi với TM khi: Đã sử dụng hoặc có bằng chứng đang chuẩn bị sử dụng để cung cấp sản phẩm, hàng hóa hoặc DV với TM đó trước tranh chấp; Được biết đến bởi TM đó; Đang sử dụng hợp pháp, chính đáng không liên quan tới thương mại hoặc không vì mục đích thương mại, không làm cho công chúng hiểu sai, ảnh hưởng tới tên, nhãn hiệu thương mại, DV của người khiếu kiện; Các bằng chứng khác...

  Hình thức giải quyết

  Thương lượng, hòa giải; Thông qua trọng tài; Khởi kiện tại tòa. Hòa giải trước hoặc trong tố tụng theo luật; Biên bản hòa giải gửi nhà đăng ký TM “.vn” liên quan hoặc VNNIC để xử lý tiếp. Trung tâm trọng tài cũng giải quyết theo luật. Giải quyết tranh chấp tại tòa là trong quan hệ dân sự và hoạt động thương mại và theo thủ tục giải quyết tranh chấp TM theo luật. Các bên có thể yêu cầu giải quyết một hoặc nhiều TM đang tranh chấp. Nhà đăng ký TM “.vn” hoặc VNNIC phải cung cấp thông tin đăng ký và sử dụng TM theo đề nghị của tòa hay tổ chức trọng tài hoặc thực hiện các việc khác theo luật.

  Nhà đăng ký TM “.vn” và VNNIC căn cứ biên bản hòa giải thành công của các bên; quyết định đã có hiệu lực của trọng tài; bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án để thu hồi TM ưu tiên người khiếu kiện đăng ký sử dụng hoặc giữ nguyên hiện trạng; ra quyết định khác như thu hồi - treo - giữ có thời hạn. Khi đang giải quyết tranh chấp, TM phải được giữ nguyên hiện trạng, không trả lại - thu hồi - chuyển đổi nhà đăng ký TM “.vn” hay chuyển đổi cho tổ chức, cá nhân mới. Trường hợp hòa giải thành; quyết định có hiệu lực của trọng tài; bản án, quyết định đã có hiệu lực của tòa nêu rõ TM tranh chấp bị thu hồi cho phép người khiếu kiện đăng ký sử dụng thì người khiếu kiện được ưu tiên đăng ký trong vòng 10 ngày liên tục kể từ khi có hiệu lực pháp luật. Hết hạn này TM sẽ được cho đăng ký tự do.

  ID: B0910_25