• Thứ Hai, 18/01/2010 11:15 (GMT+7)

  Tạo thương hiệu từ phần mềm, dịch vụ

  Ưu tiên phát triển PM, DV CNTT là quan điểm chung của nhiều DN thành viên Hiệp hội DN PM Việt Nam (VINASA). TGVT B đã phỏng vấn ông Phạm Tấn Công, Tổng thư ký VINASA.

  Ông có thể lý giải vì sao VINASA cho rằng nên xác định phát triển PM và DV CNTT làm ngành công nghiệp mũi nhọn và là hướng đi phù hợp với Việt Nam?

  Chủ điểm "TĂNG TỐC TỪ DỊCH VỤ CNTT "
 • Tìm giải pháp tăng tốc
 • Dịch vụ CNTT - Hướng đi của Việt Nam
 • Mũi nào cũng nhọn!
 • Thận trọng với mục tiêu
 • Nhà nước nên thuê ngoài dịch vụ
 • Xây dựng thương hiệu CNTT mạnh
 • Không thể thiếu thông tin, phần mềm
 • Tạo thương hiệu từ phần mềm, dịch vụ
 • Nội dung số và phần mềm nguồn mở
 • Hoạch định chiến lược CNTT phải xuất phát từ bối cảnh của ngành ở trong và ngoài nước, đặc biệt là quốc tế vì CNTT không thể tách rời khỏi thị trường này. Phải xác định thế mạnh chủ chốt và thế mạnh đó có khả năng tạo đột phá trong bối cảnh toàn cầu để chúng ta tham gia vào sự phân công quốc tế, vào chuỗi giá trị toàn cầu. Những điểm này trong dự thảo đầu của đề án chưa nêu bật, chưa rõ nên giới CNTT rất băn khoăn.

  CNTT hiện là ngành kỹ thuật nền tảng cho các ngành khác. Các ngành khác muốn phát triển phải dựa trên nền tảng sử dụng CNTT. Do đó, sự tăng trưởng của ngành CNTT luôn cao hơn các ngành khác. Đây sẽ là xu thế tăng trưởng lâu dài trong tương lai. Trong khi nguồn lực (chủ yếu là con người) đối với các quốc gia là hữu hạn, một số nước đã khai thác đúng bối cảnh đó, như Ấn Độ và họ đã thành công. Điều này hoàn toàn có giá trị khi áp dụng cho Việt Nam. Theo dự báo, từ nay đến 2015, thế giới thiếu 10 triệu nhân lực CNTT. Nếu chúng ta làm được việc cung cấp nhân lực cho ngành sẽ là một lợi điểm rất lớn. Ngoài ra, DV PM và DV CNTT là lĩnh vực không phải đầu tư máy móc dây chuyền lớn, chủ yếu phát huy trí tuệ con người. Nếu chúng ta có con người thì đã có 80% thành công.

  “Đặt quá nhiều mục tiêu phát triển (hạ tầng, phần cứng, PM, DV…) sẽ dàn trải và không đạt được đích nào vì ngay cả các quốc gia giàu có cũng không bao quát nổi nhiều lĩnh vực như thế”, ông Phạm Tấn Công.

  Vậy theo ông, chúng ta nên chọn lĩnh vực nào làm trọng?

  Chúng ta nên tập trung vào phát triển PM và CNpDV, đặc biệt là DV đào tạo. Nếu chọn đây là mũi nhọn thì các hoạt động khác chỉ là hỗ trợ, như hạ tầng, nhân lực. Nếu chọn hướng phát triển ứng dụng thì chúng ta không thể thành QGM được vì không có đủ nguồn lực chi cho ứng dụng CNTT. Các nước giàu sẽ làm tốt hơn chúng ta nhiều. Cũng xin nói thêm, trong đề án có đề cập khái niệm “quốc gia mạnh về CNTT”. Ý kiến riêng tôi, nên điều chỉnh là “quốc gia phát triển về CNTT trong đó mạnh về PM, DV”, như vậy sẽ thể hiện một khát vọng hơn là một triển vọng.

  Nhà nước đóng vai trò thế nào trong việc hỗ trợ để có được những DN CNTT mạnh?


  Ông Phạm Tấn Công, Tổng thư ký VINASA.

  Công thức thành công trên thế giới là Nguồn lực mạnh + DN đầu tàu + Khu vực trọng điểm. Về nhân lực, chúng ta cần phấn đấu trở thành một trong 5 quốc gia tốt nhất thế giới về đào tạo nhân lực. Đối với DN, phải có chính sách tạo điều kiện cho DN phát triển. Cần nỗ lực xây dựng các khu vực phát triển CNTT tương tự như Silicon (Mỹ), Đại Liên (Trung Quốc), Bangalor (Ấn Độ)… để tạo nên thương hiệu và sự hấp dẫn về mặt quốc gia.

  Muốn trở thành QGMvCNTT thì không thể thiếu các DN mạnh tầm quốc tế. Theo ông, Việt Nam đã có DN CNTT mạnh như thế chưa?

  Tôi đánh giá trình độ của chúng ta trong lĩnh vực PM khá cao. Chúng ta đã có những DN lớn như Công ty FPT Software là công ty PM lớn nhất Đông Nam Á. Ngoài ra, một số công ty khác đều có đẳng cấp. Vì vậy, tôi tin vào triển vọng thành công nếu chọn theo hướng phát triển PM và DV.

  ID: B1001_26