• Thứ Sáu, 23/04/2010 15:02 (GMT+7)

  Banking Vietnam 2010

  Đức Minh
  Ngày 18/3/2010, tại Hà Nội, Cục Công nghệ Tin học - Ngân hàng Nhà nước và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) đã họp báo công bố sự kiện Banking Vietnam 2010 sẽ được tổ chức vào tháng 5/2010.

  Hội thảo - Triển lãm về ứng dụng và phát triển CNTT-TT trong hoạt động ngân hàng năm 2010 (Banking Vietnam) dự kiến tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 26 đến ngày 28/5/2010) tại khách sạn Melia Hà Nội với chủ đề: "Phát triển công nghệ ngân hàng thúc đẩy quá trình hiện đại hoá hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn mới". Hội thảo sẽ tập trung tham luận về các vấn đề thời sự của ngành ngân hàng hiện nay như: Định hướng chiến lược phát triển ngân hàng giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn 2025; Thực trạng và định hướng phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam trong giai đoạn mới; Định hướng phát triển công nghệ ngân hàng giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn 2025; Nâng cao năng lực hệ thống ngân hàng Hà Nội đáp ứng nhu cầu phát triển của Thủ đô 1.000 năm tuổi; xây dựng Hà Nội thành một trung tâm tài chính - ngân hàng hiện đại.

  Ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Công nghệ Tin học – Ngân hàng Nhà nước cho biết, Banking Vietnam 2010 gồm 3 nội dung chính: (1) Định hướng chiến lược phát triển công nghệ ngân hàng phục vụ chiến lược phát triển ngành ngân hàng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn mới; (2) Công nghệ ngân hàng với việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của nền kinh tế; (3) Công nghệ ngân hàng với việc nâng cao năng lực quản trị điều hành hoạt động ngân hàng trong giai đoạn mới.

  Đức Minh

  ID: B1004_12