• Thứ Năm, 25/12/2003 11:18 (GMT+7)

  PC Worldbench 4 Hỗ Trợ Windows XP

    Cấu hình phần cứng của máy tính cá nhân ngày càng mạnh hơn, hệ điều hành và phần mềm ứng dụng cũng được nâng cấp không ngừng nhằm tận dụng tối đa khả năng phần cứng và đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của người dùng. Vì thế, các phần mềm benchmark phải luôn được nâng cấp mới có thể đánh giá đúng hiệu năng hoạt động của máy tính.

  PC WorldBench 4 là phiên bản thứ 4 của phần mềm đo hiệu năng hoạt động của máy tính cá nhân do tạp chí PC World Mỹ phát triển và chính thức giới thiệu vào tháng 10/2001. Phiên bản nâng cấp này hỗ trợ HĐH Windows XP Professional/Home.

  Nguyên tắc hoạt động và đánh giá của PC WorldBench 4 cũng giống như các phiên bản trước (xem PCWVN 12/2000, trang 55): tự cài đặt các phần mềm ứng dụng đang được người dùng trên hầu hết các máy tính, sử dụng những phần mềm này để chạy các tác vụ và đo thời gian máy tính xử lý, cuối cùng so sánh tốc độ xử lý của toàn bộ hệ thống máy tính so với một hệ thống được chọn làm chuẩn để đưa ra điểm số tổng hợp.

  Điểm khác biệt của phiên bản nâng cấp này là nó thay bộ phần mềm ứng dụng văn phòng Microsoft Office 97 bằng Microsoft Office 2000 và máy dùng để so sánh là Gateway Select 1200, sử dụng CPU AMD Athlon 1200MHz, RAM 128MB, đĩa cứng Quantum Fireball 20GB, card màn hình VisionTek GeForce3 AGP.

  Vì thế, không thể lấy điểm số của PC WorldBench 4 so sánh với điểm số của phiên bản trước (PC WorldBench 2000).

  Cấu hình của máy Gateway Select 1200 được chọn làm chuẩn.
    
  CPU: AMD Athlon 1200MHz
    
  RAM: 128MB
    
  Ổ đĩa cứng: Quantum Fireball 20GB
    
  Card màn hình: VisionTek GeForce3 AGP

  Quốc Tuyên
  PC World Mỹ 12/2001

  ID: A0202_24