Triệu phú pixel-K750i” vẫn đang thu hút sự chú ý của người dùng thì Sony Ericsson lại tiếp tục làm nóng thị trường cũng như sự quan tâm của giới trẻ bằng một sản phẩm khác - “nữ hoàng nhạc số W800i”. " /> Triệu phú pixel-K750i” vẫn đang thu hút sự chú ý của người dùng thì Sony Ericsson lại tiếp tục làm nóng thị trường cũng như sự quan tâm của giới trẻ bằng một sản phẩm khác - “nữ hoàng nhạc số W800i”. "/> Triệu phú pixel-K750i” vẫn đang thu hút sự chú ý của người dùng thì Sony Ericsson lại tiếp tục làm nóng thị trường cũng như sự quan tâm của giới trẻ bằng một sản phẩm khác - “nữ hoàng nhạc số W800i”. " />