www.sony.com.vn), máy nghe nhạc số Sony Network Walkman NW-E507 đã có mặt trên thị trường VN với giá 5.590.000 VNĐ.

" /> www.sony.com.vn), máy nghe nhạc số Sony Network Walkman NW-E507 đã có mặt trên thị trường VN với giá 5.590.000 VNĐ.

"/> www.sony.com.vn), máy nghe nhạc số Sony Network Walkman NW-E507 đã có mặt trên thị trường VN với giá 5.590.000 VNĐ.

" />