An Phát vừa công bố tính năng mới kết hợp với thẻ gọi Internet Voice 777 của Trung tâm Viễn Thông Thế Hệ Mới Việt Nam, được nâng cấp cho Router ADSL DrayTek Vigor2500V.

" /> An Phát vừa công bố tính năng mới kết hợp với thẻ gọi Internet Voice 777 của Trung tâm Viễn Thông Thế Hệ Mới Việt Nam, được nâng cấp cho Router ADSL DrayTek Vigor2500V.

"/> An Phát vừa công bố tính năng mới kết hợp với thẻ gọi Internet Voice 777 của Trung tâm Viễn Thông Thế Hệ Mới Việt Nam, được nâng cấp cho Router ADSL DrayTek Vigor2500V.

"/>