Người dùng Việt Nam hiện nay có thể trang bị cho mình máy tính xách tay của hãng NEC sử dụng công nghệ nhận dạng vân tay (FingerPrint Technology) với chi phí hợp lý thông qua nhà phân phối FPT." /> Người dùng Việt Nam hiện nay có thể trang bị cho mình máy tính xách tay của hãng NEC sử dụng công nghệ nhận dạng vân tay (FingerPrint Technology) với chi phí hợp lý thông qua nhà phân phối FPT."/> Người dùng Việt Nam hiện nay có thể trang bị cho mình máy tính xách tay của hãng NEC sử dụng công nghệ nhận dạng vân tay (FingerPrint Technology) với chi phí hợp lý thông qua nhà phân phối FPT."/>