BitDefender được biết đến như một sản phẩm bảo vệ an toàn cho hệ thống CNTT khá nổi tiếng ở châu Âu và châu Mỹ với hơn 41 triệu bản được phân phối tại hơn 100 quốc gia. Vừa qua, giải pháp BitDefender đã chính thức được phân phối tại Việt Nam qua công ty VIAMI Software JSC." /> BitDefender được biết đến như một sản phẩm bảo vệ an toàn cho hệ thống CNTT khá nổi tiếng ở châu Âu và châu Mỹ với hơn 41 triệu bản được phân phối tại hơn 100 quốc gia. Vừa qua, giải pháp BitDefender đã chính thức được phân phối tại Việt Nam qua công ty VIAMI Software JSC."/> BitDefender được biết đến như một sản phẩm bảo vệ an toàn cho hệ thống CNTT khá nổi tiếng ở châu Âu và châu Mỹ với hơn 41 triệu bản được phân phối tại hơn 100 quốc gia. Vừa qua, giải pháp BitDefender đã chính thức được phân phối tại Việt Nam qua công ty VIAMI Software JSC." />