Valentine’s Day (14-2) là một ngày đặc biệt, lãng mạn và ngọt ngào nhất trong năm dành cho các đôi tình nhân. Đối với game GunBound cũng vậy, các game thủ sẽ được tham dự lễ hội Tình Yêu lãng mạn trong game." /> Valentine’s Day (14-2) là một ngày đặc biệt, lãng mạn và ngọt ngào nhất trong năm dành cho các đôi tình nhân. Đối với game GunBound cũng vậy, các game thủ sẽ được tham dự lễ hội Tình Yêu lãng mạn trong game."/> Valentine’s Day (14-2) là một ngày đặc biệt, lãng mạn và ngọt ngào nhất trong năm dành cho các đôi tình nhân. Đối với game GunBound cũng vậy, các game thủ sẽ được tham dự lễ hội Tình Yêu lãng mạn trong game." />