www.cnetasia.com) bình chọn là "Điện thoại có kiểu dáng ấn tượng nhất năm 2005/2006 - Giải Vàng" (CNET Asia Readers' Choice Award "Gold Award" - Best-looking phone)." /> www.cnetasia.com) bình chọn là "Điện thoại có kiểu dáng ấn tượng nhất năm 2005/2006 - Giải Vàng" (CNET Asia Readers' Choice Award "Gold Award" - Best-looking phone)."/> www.cnetasia.com) bình chọn là "Điện thoại có kiểu dáng ấn tượng nhất năm 2005/2006 - Giải Vàng" (CNET Asia Readers' Choice Award "Gold Award" - Best-looking phone)." />