www.pqi.com.tw., hãng PQI vừa giới thiệu ra thị trường bút lưu trữ di động (USB) Cool Drive U399S với 2 màu sắc hoàn toàn mới: hồng và xanh da trời." /> www.pqi.com.tw., hãng PQI vừa giới thiệu ra thị trường bút lưu trữ di động (USB) Cool Drive U399S với 2 màu sắc hoàn toàn mới: hồng và xanh da trời."/> www.pqi.com.tw., hãng PQI vừa giới thiệu ra thị trường bút lưu trữ di động (USB) Cool Drive U399S với 2 màu sắc hoàn toàn mới: hồng và xanh da trời." />