VinaGame đã ký hợp đồng với KingSoft để phát hành trò chơi trực tuyến Võ Lâm Truyền Kỳ II. Dự án sản xuất bộ phim nhựa "Võ Lâm Truyền Kỳ" cũng đã được VinaGame và hãng phim Thiên Ngân công bố vào ngày 5/4/2006 tại TP.HCM. " /> VinaGame đã ký hợp đồng với KingSoft để phát hành trò chơi trực tuyến Võ Lâm Truyền Kỳ II. Dự án sản xuất bộ phim nhựa "Võ Lâm Truyền Kỳ" cũng đã được VinaGame và hãng phim Thiên Ngân công bố vào ngày 5/4/2006 tại TP.HCM. "/> VinaGame đã ký hợp đồng với KingSoft để phát hành trò chơi trực tuyến Võ Lâm Truyền Kỳ II. Dự án sản xuất bộ phim nhựa "Võ Lâm Truyền Kỳ" cũng đã được VinaGame và hãng phim Thiên Ngân công bố vào ngày 5/4/2006 tại TP.HCM. " />